عرفه

بارالها!

توفیقی ده تا در عرفات درون، بشناسمت...

              و در مشعر جان، بجویمت ...

              و در منای دل، با قربانی کردن خود بیابمت ...

 

عید سعید قربان بر همگان مبارک باد

/ 0 نظر / 4 بازدید