باز دلم بوی محرم گرفت

باز دلم بوی محرم گرفت ... بوی خدا و شب و شبنم گرفت 
بوی گل یاس گل آشتی .... بوی گلاب و گل مریم گرفت 
.
.
.
صحنه ای از اشک به جوش آمده .... یاد فرات است که زمزم گرفت 
یاد فرات از دو لب چشم من .... زمزم نه ، سیل دمادم گرفت

 
/ 0 نظر / 10 بازدید