سخن بزرگان

خدا اغلب از انبیایش می خواهد از کوه بالا بروند تا با او صحبت کنند. همیشه فکر می کردم چرا؟!! حالا می دانم : بر بلندا باشیم ، هرچیز دیگری را کوچک می بینیم. افتخار و اندوه ما معنایش را از دست می دهد. هرچیزی که به دست آورده ایم یا از دست داده ایم، همان پایین می ماند. از بالای کوه می بینی که دنیا چقدر بزرگ است و افقهایش چقدر وسیع

از کتاب کوه پنجم - پائولو کوئیلو

/ 0 نظر / 13 بازدید