بهار آمد و شمشادها جوان شده اند

با خوبی ها و بدی ها، هرآنچه که بود؛ 
برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد
برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد، 
سالی دیگر گذشت

روزهایتان بهاری و بهارتان جاودانه باد . . .


 
/ 0 نظر / 41 بازدید